U par reči o prezentaciji sela Sedlara...

  Na osmom kilometru puta Svilajnac - Despotovac uz reku Resavu već vekovima postoji naselje pod imenom Sedlare. Prezentacija sela se radi sa željom da se promoviše selo i predstavi širem broju ljudi, prvenstveno našim građanima na privremenom radu u inostranstvu. Prezentacija će stalno biti u fazi dorade, prikupljanja materijala, fotografija i biće povećavana optimalnom brzinom koju budemo mogli da postignemo. Svaki Vaš savet, tekst ili fotografija će dobro doći nama koji radimo na sajtu, a ekipu za sada čine Boban Milošević (autor većine fotografija) i Dejan Živojinović (Webmaster sajta), a pomoć pružaju Vesna Stajić (autor većine tekstova) i Goran Dimitrijević.

Radovi na sanaciji mosta preko Resave u Sedlaru

Posted in Aktuelno 2006

02.februar 2006.

Obale sve bliže

  Do izrade projekta i izgradnje mosta preko Resave u Sedlaru, kao trajnog rešenja, čija je vrednost konstrukcije procenjena na 15 do 20 miliona dinara, zbog početka sezone poljoprivrednih radova, pronađeno je privremeno rešenje- da se most sanira i osposobi za saobraćaj, primera radi do 5 t nosivosti. Ovu intervenciju finansira opština Svilajnac preko Budžetskog investicionog fonda. Izvođač radova je Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" iz Ćuprije, a podizvođač Građevinsko preduzeće ,,Novaković" iz Rajkinca.

  Radovi su počeli 2. februara i trebalo je da traju 15 radnih dana, međutim nepovoljni vremenski uslovi uticali su na to da se oduže, s tim što je u vreme radova preko mosta obustavljen i pešački saobraćaj.

  Do sada je urađena prva faza koja podrazumeva zemljane radove i uklanjanje betonskih ploča koje su se urušile pored stubova u zoni mosta. Izvršen je iskop temelja za obalni i krilni zid i ovih dana se radi armatura sa oplatom. Betoniranje će biti započeto prilikom izrade oplate. Dalji radovi zavise od iskopa, zemljanih radova u zoni mosta, o čemu nas je informisao rukovodilac gradilišta Vodoprivrednog preduzeća u Sedlaru Miodrag Stojković.

  Građevinsko preduzeće ,,Novaković" iz Rajkinca je zaduženo za radove na izradi oplate, betoniranju i izgradnji gornje konstrukciju bez asfalta, koji će biti urađen u dogovoru sa investitorom. Biće urađena betonska ploča širine 6 m i dužine 3 m puta sa jednom ivičnom gredom koja predstavlja sigurnost za odvijanje saobraćaja. Na saniranom mostu moći će da se odvija samo ,,lakši" saobraćaj do 5 t nosivosti.

  ,,Nije moguće unapred predvideti sve radove koje će iziskivati sanacija ovog mosta. Mogu biti veći od predviđenih. Tek na licu mesta postaje jasno šta treba raditi. Uradili smo premer i predračun sa jednim projektom koji se tiče temelja, obalnih stubova, krilnih zidova, sanacije leve obale kamenom oblogom, i to je, za sada, neki okvir kojeg se pridržavamo", zaključuje Stojković.

Vesna M. Stajić

Dodaj komentar

U cilju provere "ljudskosti" prepišite 5 simbola u polje pri dnu stranice pre slanja komentara.


Sigurnosni kod
Osveži