generacija 1961 20120926 1134025299

poklade sedlare-2012 09 20130226 1018258878

likovna-kolonija2013 10 20130905 1366843291

asfaltiranje2012 01 20130226 1719826845

lovac-bata 09 20130604 1784976902

Veterinarska stanica "Sedlare" u Sedlaru

Posted in Osnovno

  Veterinarska ambulanta u Sedlaru osnovana je 1957. godine pri Zemljoradničkoj zadruzi Sedlare i Poljoprivrednom preduzeću "Ratar" (koji su udruživanjem 1979. godine formirale Zemljoradničku zadrugu "Ratar"). Veterinarska ambulanta je 1992. godine pripojena Vetrinarskoj stanici "Svilajnac" u Svilajncu, stupanjem na snagu zakona koji nije predviđao mogućnost da veterinarska ambulanta egzistira u sklopu jedne zemljoradničke zadruge. U to vreme u ambulanti su, po rečima Budimira Šošića dr veterinarske medicine, radili dr Mira Branisavljević-Bisić, dr Miroslav Radovanović ili Mira Mali, a sam dr Budimir Šošić je došao 1995. godine, kada je dr Mira Branisavljević otišao u penziju. 
Sve akcije bile su organizovane iz centrale u Svilajncu, poput zaštitnog cepljenja svinja protiv klasične svinjske kuge (dva puta godišnje, s proleća i s jeseni), vakcinacija pasa protiv besnila i čišćenja od crevnih parazita (jednom godišnje, odnosno dva puta godišnje za lovačke pse), za goveda i ovce dijagnostička ispitivanja, vađenje krvi, odnosno dijagoza bruceloze, tuberkulinizacija, proba na plavi jezik kod ovaca i mastitis, odnosno proba zapaljenja vimena.
Međutim, kako kaže dr Budimir Šošić, program mera koji su ovdašnji doktori primenjivali, regulisan je u samoj ambulanti (sve što je vezano za zdravstvenu zaštitu životinja, od lečenja preko veštačkog osemenjavanja, porođaja). Postojala je jedna linija kojom se išlo svakog dana, linija Troponje-Subotica-Roanda, a u Sedlaru i ostalim selima koja gravitiraju oko Sedlara, dakle u Roćevcu, Kupinovcu, Đurincu i delu Bobova, intervenisalo se po pozivu, tj. po potrebi. 
A onda dr Budimir Šošić krajem oktobra 2004. godine započinje sa procedurom osnivanja privatne veterinarske stanice u Sedlaru. Ta procedura u Ministarstvu bila je komplikovana, sastojala se iz tri faze: najpre se predaje zahtev sa potrebnom dokumentacijom o objektu u kome će se obavljati posao, druga faza je predaja dokumentacije o veterinarima koji će raditi u stanici, nakon čega je bio neophodan potpis pomoćnika ministra, te je Veterinarska stanica "Sedlare" u Sedlaru zvanično počela sa radom 1. decembra 2004. godine, objasnio je dr Šošić.
  Vlasnik ove stanice je dr Budimir Šošić, koji skromno kaže da je "prvi među jednakima". Za sada radi sa kolegama dr Miroslavom Radovanovićem i dr Igorom Petrovićem, koji je došao iz Mladenovca kada je osnovana privatna veterinarska stanica, a od 1. januara 2005. pridružiće im se i dr Miško Rakić, poreklom iz Sedlara. Akcije će biti organizovane na isti način, s tim što to zavisi od Ministarstva. Krajem godine biće otvoren konkurs za programera, početkom godine putem tendera biće podeljena nadležnost po teritorijama. Selima koja budemo dobili pružaćemo usluge preventive, a što se lečenja tiče, tu nema ograničenja, po pozivu možemo da radimo na teritoriji cele opštine Svilajnac. Već vršimo trihinoskopiju, a takva vrsta ispitivanja do sada u ovoj stanici nije vršena, kaže dr Šošić.
  U našoj opštini postoje privatna Veterinarska stanica "Pčelica" vlasnika dr Vladana Rajkovića i Veterinarska stanica "Svilajnac" u Svilajncu kao javna služba, javna veterinarska stanica, i ova novoosnovana privatna Veterinarska stanica "Sedlare" u Sedlaru. Svečano otvaranje ove stanice upriličeno je 6. decembra 2004. i njemu su prisustvovali svi veterinari sa teritorije opštine, predstavnici Regionalne dijagnostičke stanice iz Jagodine, predstavnici Zemljoradničke zadruge "Ratar" Sedlare, veterinarska inspekcija... Tog dana zvanično su počele sve aktivnosti ove veterinarske stanice u Sedlaru.


 

Radno vreme 7-14 h
Kontakt:
Veterinarska stanica "Sedlare" 035/338-110
Dr Budimir Šošić 063/320-113; 064/11-00-374; 035/311-840
Dr Igor Petrović 064/11-37-057
Dr Miroslav Radovanović 063/77-06-448; 035/330-110

Dodaj komentar

U cilju provere "ljudskosti" prepišite 5 simbola u polje pri dnu stranice pre slanja komentara.


Sigurnosni kod
Osveži